Kıraat Çeşitleri
Mütevatir Kıraatler
Yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun aynı şekilde yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir toplulukları rivayet ettikleri kıraatlere mütevatir kıraat denir. HiraFM.net

İslamisohbetci.com HiraFM.net Dini Sohbet Kıraat Çeşitleri

Yedi kıraat imamına nispet edilen kıraatler mütevatir kabul edilmiştir.

Meşhur Kıraatler sahih senetle nakledilen, Arapça’ya ve er-resmü’l-usmani’ye uygun olan, kurra arasında meşhur olsa da tevatür derecesine ulaşamayan kıraatlere meşhur kıraat denir.

Bunlar yedi kıraat imamından sonra zikredilen üç kıraat imamına nispet edilen kıraatlerdir. Ahad Kıraatler Senedi sahih olup Arapça’ya veya er-resmü’l-‘usmani’ye uymayan kıraatlere ahad kıraat denilmiştir.

Bu kıraatlerin namazda veya namaz dışında okunması caiz değildir.

Şaz Kıraatler Senedi sahih olduğu halde Mushaf hattına uygun olmayan kıraatlere şaz kıraat denilmiştir.

Kıraatlerin kabul edilmesinde üç şart aranmıştır. a) Hz. Peygamber’den (s.a.v) sahih senedle nakledilmesi b) Arapça dil kurallarına uygun olması c) Er-resmü’l-usmani’ye uygun olmasıdır.

Mevzu Kıraatler Kıraatlerin hiçbir şartını taşımayan ve uydurulan kıraatlere mevzu kıraat denir.

Müdrec Kıraatler Ayetlere tefsir amacıyla yapılmış ilavelere müdrec kıraat denilmiştir.

Bunlar bazıları tarafından ayetin bir bölümü zannedilerek (farklı bir kıraatmiş gibi) rivayet edimişse de müdrec oldukları tespit edilmiştir.

İslamisohbetci.com olarak  Kıraat Çeşitleri  Makalemizin sonuna geldik. Başka makalede buluşmak üzere.

Selam ve dua ile

https://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/02/nahl98.jpghttps://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/02/nahl98-300x300.jpgadminDini SohbetGenel
Kıraat Çeşitleri Mütevatir Kıraatler Yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun aynı şekilde yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir toplulukları rivayet ettikleri kıraatlere mütevatir kıraat denir. HiraFM.net İslamisohbetci.com HiraFM.net Dini Sohbet Kıraat Çeşitleri Yedi kıraat imamına nispet edilen kıraatler mütevatir kabul edilmiştir. Meşhur Kıraatler sahih senetle nakledilen, Arapça'ya ve er-resmü'l-usmani'ye uygun olan, kurra arasında...