Kıraat İlmin Tanımı
Selamun Aleykum ve Rahmetullah
Kıraat sözlükte “okumak ve tilavet etmek” anlamlarına gelir. Terim olarak Kur’an kelimelerinin eda keyfiyetini ve bu keyfiyet konusundaki ihtilafları/farklılıkları nakleden kimselere dayandırarak bilmektir.

 islami sohbetçi  HiraFM.net

 HiraFM.net Dini Sohbet  Kırat İlmin Tanımı

Kıraat İlminin Doğuşu

Kur’an-ı Kerim ilk yıllarda Kureyş lehçesiyle Hz. Peygamber’e (s.a.v) nazil oluyordu. Müslümanlar kabile halinde yaşadıklarından ve farklı lehçeleri konuştuklarından aynı dili konuşmalarına rağmen Kur’an okunuşunda lehçe farkından dolayı ihtilaf ediyorlardı.

Kureyş dışında farklı lehçeleri konuşan insanlara koylaylık sağlamak amacıyla Kur’an, Medine döneminden itibaren yedi harf üzere inmeye başladı. Böylece lehçesi farklı olan Müslümanlar zorlandıklarında kendi lehçelerine uygun olarak okuyabilme imkanı bulmuş oldular. Yedi harfin anlamı konusunda alimler ihtilaf etmiştir.

Peygamberimiz (s.a.v) bu konuda kesin bir açıklama gelmediğinden yedi harfin anlamını tespit etmek kolay olmamıştır. Bu yüzden 60 civarında görüş ortaya atılmıştır.

Bu bağlamda Kur’an’da belirli kelimelerin farklı kıraatleri nakledilmiştir.

Bu farklı kıraatler sahih nakil yoluyla Hz. Peygamber’den (s.a.v) rivayet edilmiştir. Söz konusu kıraatler zamanla sistemleşerek kıraat imamlarına nispet edilir olmuştur. Daha sonra da yedi kıraat imamına nispet edilen “yedi kıraat” kavramı ortaya çıkmıştır.

“Yedi kıraat” kavramı “yedi harf ” kavramından çok sonra ortaya çıkmış bir kavramdır. Ancak bazen bu iki kavram birbirine karıştırılmıştır. Hatta “yedi harf” kavramının anlamı “yedi kıraat” olarak algılanmıştır. Oysa mesele öyle değildir. Yedi kıraat’in yedi harf içerisinde değerlendirilmesi mümkünse de yedi harfin, yedi kıraat olarak izah edilmesi mümkün değildir.

İslamisohbetci.com olarak  Kırat İlmin Tanımı Makalemizin sonuna geldik. Başka makalede buluşmak üzere.

SELAM ve DUA ile

https://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/02/sizin-en-hayirliniz-kurani-ogrenen-ve-ogretendir-hadisi-174912.jpghttps://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/02/sizin-en-hayirliniz-kurani-ogrenen-ve-ogretendir-hadisi-174912-300x300.jpgadminDini SohbetGenel
Kıraat İlmin Tanımı Selamun Aleykum ve Rahmetullah Kıraat sözlükte 'okumak ve tilavet etmek' anlamlarına gelir. Terim olarak Kur'an kelimelerinin eda keyfiyetini ve bu keyfiyet konusundaki ihtilafları/farklılıkları nakleden kimselere dayandırarak bilmektir.  islami sohbetçi  HiraFM.net  HiraFM.net Dini Sohbet  Kırat İlmin Tanımı Kıraat İlminin Doğuşu Kur'an-ı Kerim ilk yıllarda Kureyş lehçesiyle Hz. Peygamber'e (s.a.v) nazil oluyordu. Müslümanlar kabile...