Ahdi Bozma, İslam’da Büyük Günahtır
islami sohbet

AHD hiraFM.net Dini Sohbet

Ahdi Bozma, İslam’da Büyük Günahtır:

Müslümanlık insanlar arasındaki muamelelerde itimad ve güveni beşeriyetin ruhu ve medeniyetin esası olarak kabul eder. Bunun içindir ki, insanlar arasında güvensizlik doğuran ahdi bozmak, islam nazarında büyük günahtır.

Bunu işleyenler hakkında Kur’an-ı Kerim’in vaad ve tehdidi, herhangi bir kebireyi, yani büyük günah işliyenlerin cezası çok şiddetlidir. Nitekim, ahdi bozanların uhrevi nimetlerden mahrum kalacakları gibi ilahi rahmet ve mağiretten de uzak kalacaklarını bildiren ayet-i celild, ahdi bozmanın Islam nazarında ne büyük bir çürüm olduğunu isbata kafidir.

Esasen Kur’an-ı Kerim bu gibilerin dini bakımından durumlarını çok güzel açıklamıştir Kur’an-ı Kerim, ahde vefayı emreder.

Ahdi bozmayı vefasızlığı yasaklar

Hatta bazı örnekler vererek ahdi bozmayı kötüler. Bazı kimselerin ahidlerini bozarke. kendilerince gösterecwkleri sebepleri de reddeder. Ahdini bozan kimseler azımetten yoksun ve ileri görüşten mahrumdurlar.

Sanki bir kadın ipliğini iyice eğirip katladıktan sonra onu tekrar tekrar söküp dağıtmaktadır

 Bu benzetmedeki bütün ayrıntılar hakaret, hayret ve garipliklerle dolu bir anlam taşımaktadır. Bütunuyle ahidleri bozmayı kötülemekte ve çirkin bir iş olarak ruhlara yerleştirmeye çalışmaktadır. Verilen sözlerin ve andlaşmaların hile ve oyun vasıtası kılınmasına göz yummuz.

Ancak şunu da unutmamak gerekir ki; islam, iyilik ve Allah korkusu esasları dışında yapılan hiçbir andlaşmaya itibar etmez. Günah, isyan ve kötülük esasları üzerine yapılmış andlaşmaları reddeder. Gerek islam toplumunun gerek islam devletinin yapısı bu esaslara göre kurulu

Müslümanların verdikldri sözu tutmalarından dolayı tarihte birçok kavimlerin İslam’a girdiği görülmüştür. Müslümanlardaki doğruluk ve sadakat inanclarındaki samimiyet ve ihlas, işlerindeki temizlik ve dürüstlük onları hayran bırakarak Islam’la tanışmalarına ve hidayet bulmalarına sebep olmuştur. Bir müslümanın sözü gerçekten Allah’a verilmiş bir sözdür.

Müslüman, Allah korkusu taşıdığından ahdini bozmayı düşündüğü an Allah’ın kendisini hesaba çekeceğini düşünerek bundan vazgeçee. çünkü ahdine sadık kaldığında

Gerek islam toplumunun gerek islam devletinin yapısı bu esaslara göre kurulur.

Allah katında ke disi için hayırlar hazırlandığının şuurundadır. “Allah’ın ahdini az bir pahaya satıp değişmeyin. Eğer bilirseniz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır.”(en-Nahl, 16/95)

islamisohbetçi radyo birbirinden güzel ilahi ,Ezgi ve Sohbetlerimiz için, hiraFM.net  radyoda, Kuran-ı Kerim dinletiler, Kuran-ı Kerimin meali, ilahiler, dinle ilgili sohbet dahil olabilecek her konuda, dini sohbetler, hadisler, islamisohbetçi radyomuz winapten  dinlemek için tıklayınız.

Selam ve Dua İle

https://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/01/20220119_004833.pnghttps://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/01/20220119_004833-300x300.pngadminDini SohbetGenel
Ahdi Bozma, İslam'da Büyük Günahtır islami sohbet AHD hiraFM.net Dini Sohbet Ahdi Bozma, İslam'da Büyük Günahtır: Müslümanlık insanlar arasındaki muamelelerde itimad ve güveni beşeriyetin ruhu ve medeniyetin esası olarak kabul eder. Bunun içindir ki, insanlar arasında güvensizlik doğuran ahdi bozmak, islam nazarında büyük günahtır. Bunu işleyenler hakkında Kur'an-ı Kerim'in vaad ve tehdidi, herhangi bir...