İslam’da Sanat Sanatta İslam
Allah’ın Güzellikleri Tavsiye Etmesi
Kalp Rikkatli olarak Aşk ve Estetik,

islami sohbet 

İslam’da Sanat sanatta İslam, www.hirafm.net

Kalp Rikkatli olarak Aşk ve Estetik

Kuran-ı Kerim’de  estetikle  ve güzellikle doğrudan ilgili değilmiş gözükmekle birlikte, bir müminin nasıl  bir özelliğe  ve ruh dünyasına  sahip olması gerekeni göstermesi bakımından zikretmeden geçemeyeceğimiz bir ayet de şudur (Enfal,2)

Bu ise medeniyetin ta kendisidir. Bunun içindir ki gerek Kuran-ı Kerim, gerekse İslam Peygamberi (s.a.v) her fırsatta rakik  kalbin yansımaları olan  acımayı,  bağışlamayı, cömertliği,   temizliği, yani  “nezaketi” ruh inceliği, nezafeti maddi temizlik, nezaheti manevi temizlik; güzelleştirmeyi, çalışmayı, affetmeyi buyurmakta ve hatta bunun içindir ki haya imandadır.  temizlik imandandır. demektedir. 

Dikkat edilirse Allah, bu ayette cinsiyet ayrımı yapmaksızın insanlara süslenecek elbise de verdiğini, hatta bunun,  Allah’ın bilinip inanılması. İçin bir delil olduğunu ifade etmektedir. Sırası gelmişken bu ayette sözü
edilen “takva libası” üzerinde de durmak gerekmektedir.. Bu ise, insanın imanının, sadakatinin, sorumluluğunun, kültürünün, ahlakının, karakterinin, sosyal ve psikolojik donanımlarının bir yansıması olan vakar ve ciddiyettir.

Allah’ın Güzellikleri Tavsiye Etmesi

 Ne yazık ki meallerin çoğunda hatta neredeyse tamamında bu ibaredeki hasene  sözü, güzellik anlamına gelen  “hüsn”  ile doğrudan ilintili olduğu halde onun estetik yönü ih- mal edilerek, “iyilik ve nimet” şeklinde tercüme edilmiştir. Bu sebeple
Böyle davranış biçimleri ancak estik iman ile mümkündür.  Ey Ademoğulları, her mescide gidişinizde ziynet, güzel giyiniz. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez şüphesiz.

Allah’ın Güzellikleri Tavsiye Etmesi hirafm.net

Konu ile ilgili diğer bir ayet (7 Araf, 26) de şöyledir:
Ey ademoğulları! Şüphesiz indirdik size çirkin yerlerinizi örten giysi ve süslenecek elbise, ve bir de takva libası, ki hepsinden daha hayırlısı işte bunlar ayetlerindendir. Rabbinin düşünüp de öğüt alacak kimseler için

Kalp Rikkatli olarak Aşk ve Estetik, www.hirafm.net

islamisohbetçi  ailesini ziyaret için , Ruhumuza dokunan ilahiler, Ezgiler bu Radyoda.

islami sohbetçi radyo birbirinden güzel ilahi ,Ezgi ve Sohbetlerimiz için, hiraFM.net  radyoda, Kuran-ı Kerim dinletiler, Kuran-ı Kerimin meali, ilahiler, dinle ilgili sohbet dahil olabilecek her konuda, dini sohbetler, hadisler,islamisohbetçi radyomuz winapten dinlemek için tıklayınız…Selam ve Dua İle

https://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/01/SANAT46.jpghttps://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/01/SANAT46-300x300.jpgadminDini SohbetGenel
İslam'da Sanat Sanatta İslam Allah'ın Güzellikleri Tavsiye Etmesi Kalp Rikkatli olarak Aşk ve Estetik, islami sohbet  İslam'da Sanat sanatta İslam, www.hirafm.net Kalp Rikkatli olarak Aşk ve Estetik Kuran-ı Kerim'de  estetikle  ve güzellikle doğrudan ilgili değilmiş gözükmekle birlikte, bir müminin nasıl  bir özelliğe  ve ruh dünyasına  sahip olması gerekeni göstermesi bakımından zikretmeden geçemeyeceğimiz bir ayet de...