Tefsir
HiraFM.net

Tefsir
Kuran-ı Kerim yirmi üç yıl boyunca, yaşanan belirli olaylara bağlı olarak kısım kısım indirilmiştir.

Hz. Peygamber’in hayatının ve onun yaşadığı dönemin iyi bilinmesi son derece önemlidir. Buna ilaveten Kur’an’ın anlaşılması için . Hz. Peygamber2in sünnetinin de iyi bilinmesi gerekir.

Peygamberimizin vefatından sonra onun yakın sahabileri Kur’an’ı açıklamaya ve yorumlamaya devam ettiler. Tefsir konusunda en tanınmış sahabi Abdullah b. Abbas’tır. Sahabe döneminde sonra gelen tabiin nesli de hem öncekilerden gelen bilgileri öğrenmiş ve öğrencilerine öğretmiş hem de kendi düşünce ve yorumlarını açıklamışlardır. Bu yolla tefsir ilmi gün geçtikçe gelişmiştir. Tarih içinde çok sayıda tefsir kitapları yazılmıştır.

Bu kitapları yaz belirli bir düzen içinde çok boyutlu olarak açıklanmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde Elmalılı Hamdi Yazar’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir kitabı başırılı bir çalışma olarak kabul görür. Tefsir ilminde yapılan çalışmalar dini bir metnin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda büyük bir birikim ortaya çıkarmış, bu alanda yazılan şaheserler diğer din ve kültürlere mensup insanlar için örnek olmuştur

Taberi, Fahreddin er-Razi, Kadı Beyzavi ve Zemahşeri’nin tefsirleri bu alanın önde gelen tefsirlerindendir.

İslamisohbetci.com HiraFM.net

https://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/02/tefsir-nedir-174135-m.jpghttps://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/02/tefsir-nedir-174135-m-300x300.jpgadminDini SohbetGenel
Tefsir HiraFM.net Tefsir Kuran-ı Kerim yirmi üç yıl boyunca, yaşanan belirli olaylara bağlı olarak kısım kısım indirilmiştir. Hz. Peygamber'in hayatının ve onun yaşadığı dönemin iyi bilinmesi son derece önemlidir. Buna ilaveten Kur'an'ın anlaşılması için . Hz. Peygamber2in sünnetinin de iyi bilinmesi gerekir. Peygamberimizin vefatından sonra onun yakın sahabileri Kur'an'ı açıklamaya ve yorumlamaya devam ettiler....