İslam Felsefesi
HiraFM.net İslamisohbetci.com HiraFM.net

Müslümanlar felsefe ile hicri ikinci asrın basında tanışmışlar ve hızlı bir biçimde onu öğrenerek İslam’la uyumlu hale getirmeye çalışmışlardır. 

Müslüman düşünürler ağırlıklı olarak Aristo ve Eflatun’un eserleri üzerine yoğunlaşmış, onlari bazı tasarruflarla Arapçaya çevirip geniş biçimde açıklamalar eklemişlerdir. felsefe alanında öne çıkan isimlerden bazıları Farabi, İbn Sina ve İbn Rüst’tür.

Müslümanlar filozofların felsefe alanında yaptığı çalışmalar dünyaya öncülük etmiş, başta İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde takip edilmistir.

İslam ilim ve. düşünce ürünlerinin Batıya transferinde bir katalizör vazifesi görmüşlerdir. Kur’an-ı Kerim yirmi üç yıl boyunca, yaşanan belirli olaylara bağlı olarak kısım kısım indirilmiştir. Kur’an’ın anlaşılmasında Hz. Peygamber’in hayatının ve onun yaşadığı dönemin iyi bilinmesi son derece önemlidir.Buna ilaveten Kur’an’ın anlaşılması için Hz. Peygamber’in (s.a.v)sünnetinin de iyi bilinmesi gerekir.

Kur’an’ın anlaşılmasında, onun dili olan Arapçanın her yönüyle çok iyi bilinmesinin gerektiği tartışılmaz bir konudur.

Hz.  Abbas’tır.

Bu yolla tefsir ilmi gün geçtikçe gelişmiştir. Tarih içinde çok sayıda tefsir kitapları yazılmıştır. Bu kitapları yaz belirli bir düzen içinde çok boyutlu olarak açıklanmıştır. Taberi, Fahreddin er-Razi, Kadı Beyzavi ve Zemahşerinin tefsirleri bu alanın önde gelen tefsirlerindendir. konu 

SELAM ve DUA ile

https://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/02/islam-felsefesi-770x433-1.jpghttps://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/02/islam-felsefesi-770x433-1-300x300.jpgadminDini SohbetGenel
İslam Felsefesi HiraFM.net İslamisohbetci.com HiraFM.net Müslümanlar felsefe ile hicri ikinci asrın basında tanışmışlar ve hızlı bir biçimde onu öğrenerek İslam'la uyumlu hale getirmeye çalışmışlardır.  Müslüman düşünürler ağırlıklı olarak Aristo ve Eflatun'un eserleri üzerine yoğunlaşmış, onlari bazı tasarruflarla Arapçaya çevirip geniş biçimde açıklamalar eklemişlerdir. felsefe alanında öne çıkan isimlerden bazıları Farabi, İbn Sina ve...