Şeytanın her seviyedeki insana yönelik farklı bir taktiği, planı, stratejisi vardır. Mümine ayrı, kâfire ayrı yaklaşır. Müminler içinden sâlih olanlara ayrı, günahkârlara ayrı yaklaşır. Şeytanın tuzağı, bu tuzaktan haberdar olan ve bu tuzağa karşı ne yapması gerektiğini bilenler açısından zayıftır. Ancak tuzağın ne olduğunu bilemezsek en basit tuzak bile kurtulmamızı zorlaştırabilir.
Gazalî’den aktaracağım bölümde şeytanın, günah işleyen müminlere yönelik önemli bir tuzağından söz ediliyor. Şöyle ki;
Günah işleyen ve bundan tövbe etmek istediği halde uzak duran pek çok kimsenin tövbe etmesini engelleyen şey, yeniden günah işleyeceği, böylece tövbesinin boşa çıkacağı, hatta böyle yaparak daha büyük günaha gireceği düşüncesidir.
Masum gibi görünen bu düşünce aslında şeytanın bir vesvesesinden ibarettir. İmam Gazalî bu konuda nefis bir tahlilde bulunmaktadır.
O, şöyle diyor:
Şayet “tövbe etmemi engelleyen şey, yeniden günaha döneceğimi ve tövbemde sebat edemeyeceğimi bilmemdir. Bu şekilde tövbe etmemin bir faydası olmaz” diyecek olursan şöyle cevap veririm:
Bu düşünce, şeytanın bir aldatmasıdır. Yeniden günaha döneceğini nereden biliyorsun? Belki de bir daha günah işlemene fırsat bulamadan öleceksin?!
Yeniden günaha dönme korkusuna gelince; sana düşen şey bu konuda azimli ve doğru olmaktır, bunu tamamına erdirecek olan Allah’tır. Şayet Allah bunu [senin istediğin şekilde] tamamlarsa o zaman bu Allah’ın sana bir lütfu olmuş olur. Şayet tamamlamazsa hiç değilse geçmişteki günahın bağışlanmış, onlardan kurtulmuş ve temizlenmiş olursun. Geriye sadece bu son işlediğin günah kalmış olur. Bu, büyük bir kâr ve büyük bir kazançtır. Şu halde sakın ola “yeniden günaha dönebilirim” düşüncesi, seni şu anda tövbe etmekten alıkoymasın! Zira tövbe etmekle her halükârda yukarıda belirttiğim iki güzellikten birini elde etmiş olacaksın. Muvaffak kılacak olan ve hidayete erdirecek olan yalnızca Allah’tır.”
Gazalî, Minhâcü’l-âbidîn, s. 58.
Rabbimiz bizleri şeytanın tuzaklarına düşmekten muhafaza buyursun. Nasuh tövbe etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.

https://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/02/salih_amel_huy2-702x336-1.jpghttps://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2022/02/salih_amel_huy2-702x336-1-500x280.jpgadminDini SohbetGenel
Şeytanın her seviyedeki insana yönelik farklı bir taktiği, planı, stratejisi vardır. Mümine ayrı, kâfire ayrı yaklaşır. Müminler içinden sâlih olanlara ayrı, günahkârlara ayrı yaklaşır. Şeytanın tuzağı, bu tuzaktan haberdar olan ve bu tuzağa karşı ne yapması gerektiğini bilenler açısından zayıftır. Ancak tuzağın ne olduğunu bilemezsek en basit tuzak bile...