Hak yolunun Yolcusunda Bulunması Gereken Dört Haslet

Hak Yolcusu 880x660 (1)

Hak yolunnun Yolcusunda Bulunması Gereken Dört Haslet

Kuvvetli ihlas sahibi olmak

İhlas,Allah tarafından temiz kalblere bahşedilmiş, azları çok eden, sığ şeyleri  derinleştiren  sınırlı ibadet ve taati sınılaştıran öyle sihirli bir  kredidir ki, insan, onunla dünya ve aukba pazarlarında en pahalı  nesnelere talip olabilir ve onun sayesinde alemin sürüm sürüm olduğu  yerlerde hep elden ele dolaşır.İslamisohbet

İhlasın bu sırlı gücünden dolayıdır ki,  Allah Resulü (asm)  ”Dini  hayatında ihlaslı ol, az amel yeter.” (Münavi, feyzul Kadir, I, 216)

”Her zaman amellerinizde ihlası gözetin, zira Allah, sadece amelin halis olanını kabul eder.” (Münavi, feyzul Kadir, I, 217) diyerek, amelerin ihlas yörüngeli olması tenbihte bulunur.

İhlas, kul Mabud arasında bir sırdır ve be sırrı Allah, sevdiklerinin kalbine koymuştur.

Samimi istikamet ehli olmak,

İstikamet nedir?

Sözlükte ”doğruluk, düzgün, dengeli, sabit ve karalı olma” gibi anlamlara gelen kavm kökünden masdar olan İstikamet  ”doğruluk, dürüstlük, adalet, itidal, iteat, sadakat ve dürüstçe yaşama” manalarına kullanılmaktadır.

İslami kavramları doğru bir şekilde telakki etmek ve onları Allah ve Rasülünün yüklenmiş olduğu
anlamlar çerçevesinde değerlendirmek hiç kuşku yok ki, İslam’ın doğru anlaşılmasını sağlayan en

önemli faktörlerden birisi Bu gün nice insanın zihinsel anlamda git-geller yaşamasının ve fikri bakımdan birçok kargaşanın içerisine düşmesinin en büyük nedeni, belki de kavramları yerli yerince kullanamamasından
kaynaklanmaktadır.

Oysa insan, kavramların içini İslam’ın temel kaynaklarının gösterdiği
doğrutuda doldursa ve hangi kavram olursa olsun, her şeyden önce ona İslam’ın nasıl bir anlam
yüklediğini araştırsa, yanlışa düşmesi ve zihinsel kargaşalar yaşaması asla söz konusu  olmayakcaktır.

Gayret ve sebatkar olmak,

İslam davasında  hizmetle  karşımıza çıkan en büyük  engel  anlaşılmamaktır. Kazancı somut olmayan, gelecekte yada

sadece ahirette görebildiğimiz vadeli bir karşılık gayret  etmekteyiz. Biz gaybe ve gaybi yardımlara iman ediyoruz.

Gayret ve sebatkar olmak,

Hak yolunnun Yolcusunda Bulunması Gereken Dört Haslet
Sebatkar Olmanın Yolları,
Bizleri hidayetle şereflendiren, cemaatle nimetlendiren, Mü’min kardeşlerimizle destekleyen Rabbimize hamd olsun.

İmtihanlarla dolu şu dünya hayatının kaygan zemininde ilerlemeye çalışırken içinde bulunduğumuz ‘Allah’ın Dinine Hizmet Makamı’ tutunacak bir kulp hükmündedir. İmtihanlar çok ve çeşitlidir, nefsimiz ise zayıf ve cahildir.

Bu zayıf halimizle kuvvetli fırtınalara karşı durabilmek bir sığınakla, dayanakla mümkündür.

İslami hizmetin içinde olmak, fırtınalı bir denizde sakin bir liman bulmak gibidir. İçinde bulunduğumuz hizmet şeytanın, nefsin ve çevremizin baskılarına ya da kaydırma gayretlerine karşı garantili bir sığınaktır. Hem Müslümanların arasında bulunmak hem de Allah’ın dinine hizmet ile vazifeli olmak bizleri imtihanlara karşı canlı ve güçlü kılar.

Allah’a ve O’nun Rasulü’ne iman edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.

O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte ‘büyük mutluluk ve kurtuluş’ budur.

Tam teslim olmak

Allah’a tam teslim olmak

Eş’arî İslâm’ı “Allah’a tam teslimiyet, hükümlerine boyun eğme ve emirlerine uyma” şeklinde tanımlarken (İbn Fûrek, s.155; krş.

Bâkıllânî, et-Temhîd, s. 392) Mâtürîdî “kişinin kendini bütünüyle Allah’a teslim etmesi, sadece ve tamamıyla O’na kulluk edip ortak koşmaması” diye bir tarif yapmıştır (Kitâbü’t-Tevhîd, s. 394 …

İslâm, Allah’a Teslim Olmak Demektir
Allah’a teslimiyet ilk  sorumluluğumuzdur.

Birbirimizle barışık yaşamak boyun borcumuzdur.

Selâmet velhâsıl kurtuluş, ancak bu ikisinin sonucudur.
İslâm’ın tarifi: Kelime olarak teslim olmak, itaat etmek, bağlanmak, boyun eğmek ve selâmette olmak gibi manalara gelir.

Terim olarak, Hz. Muhammed’in tebliğ buyurduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik, dil ile ikrar edip,[4] onları yaşamak ve hayatta uygulamaktan ibarettir.»[5]  İslamisohbet

Zorluklar karşısındaki dik duruşu, cesareti ve sebatıyla bizlere örnek olan Efendimiz Muhammed Mustafa  Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e de salât ve selam olsun.

Selam Ve Dua ile

https://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2021/05/hak-yolcusu_-880x660-1.jpghttps://www.hirafm.net/wp-content/uploads/2021/05/hak-yolcusu_-880x660-1-300x300.jpgSamyeLi SamyeLiGenel
Hak yolunun Yolcusunda Bulunması Gereken Dört Haslet Hak yolunnun Yolcusunda Bulunması Gereken Dört Haslet Kuvvetli ihlas sahibi olmak İhlas,Allah tarafından temiz kalblere bahşedilmiş, azları çok eden, sığ şeyleri  derinleştiren  sınırlı ibadet ve taati sınılaştıran öyle sihirli bir  kredidir ki, insan, onunla dünya ve aukba pazarlarında en pahalı  nesnelere talip olabilir ve onun...